Hoe hoog mag een schutting zijn?

hoe hoog mag een schutting zijn

Hoe hoog mag een schutting zijn? In veel woonwijken zijn er regels omtrent de hoogte van een schutting. Het is belangrijk om deze regels te kennen, aangezien het niet naleven hiervan tot boetes of zelfs het moeten verwijderen van de schuttingen kan leiden. Maar hoe hoog mag een schutting nu eigenlijk zijn? In dit blog gaan we dieper in op de regels rondom de maximale hoogte van een schutting en geven we praktische tips voor het installeren ervan.

hoe hoog mag een schutting zijn

Hoe hoog mag een schutting zijn volgende de regels

Er zijn niet direct algemene regels voor de maximale hoogte van schuttingen in Nederland. Het hangt af van de locatie van de schutting en de omgeving waarin deze zich bevindt. Toch wordt er in het algemeen een hoogte aangehouden van 2 meter hoog in een tuin en in de voortuin maximaal 1 meter, bron: Het Juridisch Loket. Hieronder bespreken we enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de maximale hoogte van een schutting.

  • Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan van een gebied bepaalt vaak de maximale hoogte van schuttingen. Dit plan geeft aan welke gebouwen en constructies er zijn toegestaan op een bepaald gebied.
  • Gemeentelijke verordeningen: Sommige gemeenten hebben hun eigen verordeningen met betrekking tot de hoogte van schuttingen. Als er geen specifieke verordening is voor de locatie waar de schutting zich bevindt, gelden de landelijke regels.
  • Privacy: Een schutting mag niet te hoog zijn als dit invloed heeft op de privacy van buren. In dergelijke gevallen kunnen de buren bezwaar maken tegen de hoogte van de schutting.
  • Zichtbaarheid: In sommige gevallen mag een schutting niet te hoog zijn omdat dit de zichtbaarheid van verkeer belemmert.

Heb ik een vergunning nodig om een schutting te plaatsen?

In Nederland is het niet verplicht om een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een schutting op een privéterrein. Dit is vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Deze wet bepaalt dat een schutting als “incidentele aanbouw” wordt beschouwd en dus niet onder de vergunningsplicht valt. Hoe hoog mag een schutting zijn en welke regels gelden er?

Welke regels moet ik dan wel voldoen?

Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan een schutting moet voldoen. Zoals eerder genoemd mag een schutting naast of achter het huis naar hoger zijn dan 2 meter en voor het huis niet hoger dan 1 meter. Daarnaast mag de schutting niet het uitzicht belemmeren of het verkeer in de weg zitten.

Het is wel verstandig om vooraf te overleggen met de buren en eventuele bezwaren of beperkingen te bespreken. Als er geen bezwaren zijn, kun je gewoon aan de slag gaan met het plaatsen van de schutting. Hoe hoog mag een schutting zijn volgens de buurman is dan een beetje de vraag.

Uitzonderingen voor een schutting

In sommige gevallen kan het toch nodig zijn om een vergunning aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de schutting in een monumentale of beschermde omgeving staat of als er sprake is van een erfafscheiding tussen verschillende grondbezitters.

In het algemeen geldt dus dat een vergunning niet nodig is voor het plaatsen van een schutting op een privéterrein in Nederland, zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en er geen bezwaren zijn van de buren. Hoe hoog mag een schutting zijn, wij kunnen 1 ding zeggen overleg goed met de buren dan komt het goed.

regels maximale hoogte schutting

Conclusie over de maximale hoogte van een schutting

Er is maar 1 antwoord op de vraag: hoe hoog mag een schutting zijn? Een schutting mag maximaal maar 2 meter hoog zijn naast of achter het huis. Voor het huis mag deze maar maximaal 1 meter hoog zijn. Maar hou wel goed in uw achterhoofd dat er soms ook per gemeente verschillende regels worden nageleefd. Daarnaast is het ook altijd verstandig om goed met uw buren te overleggen. In veel gevallen zijn ze er zelf ook blij mee en zouden ze de kosten zelfs wel willen delen.

Wil jij een eigen schutting samenstellen samen met uw buren? Maak dan gebruik van onze calculator. Of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via onze contact pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *